Zentangle 短鉛筆單支 Zentangle Mini Graphite Pencil

Zentangle 短鉛筆單支 Zentangle Mini Graphite Pencil

NT$15

尺寸:長度約3.5英吋
規格:鉛筆 單支

SKU
ZPPB0A001

尺寸:長度約3.5英吋
規格:鉛筆單支
特色:筆身印有zentangle®字樣,筆身長度與Zentangle方形紙磚一致,方便攜帶且適合用於陰影表現。

更多資訊
商品名稱 Zentangle 短鉛筆單支 Zentangle Mini Graphite Pencil
TOP